ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Tuesday, 20 May 2014

Material Estimator Calculator v1.0.6 Androidဒီတစ္ခါေတာ့ Engineer သံုး Material Estimator Calculator APK ေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Site ထ့ဲမွာ Android ဖုန္းထ့ဲမွာဒီ APK ေလးထည့္တာရင္ Estimate Calculate အလြယ္တကူရတာေပါ့ဗ်ာ။
အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။ ေအာက္မွာ Software Information ေလးကိုဖတ္ၾကည့္ျပီးသံုးေပါ့ဗ်ာ။


The Material Estimator calculator for your Android smartphone is built with the same features and functions, and the same core engine that powers the industry-standard advanced construction-math calculators from Calculated Industries. No learning curve -- just one powerful, easy-to-use calculator app with material solutions for gravel, fences, blocks, flooring, tile, paint, decking and more
How much? How many? Quickly estimate cost and quantity – get EXACTLY what you need. 
• Answers the questions you ask on the job every day: How many do I need? How much will it cost?
• Built-in answers for materials and spacing
• Get exactly what you need with built-in function keys and cost and percent functions
• Save time and money by eliminating estimating errors
• Convert between all standard building math dimensions
Ideal for contractors, trades people and estimating professionals who need to estimate materials and costs for concrete, fences, decks, bricks, tile, flooring, gravel, painting, drywall and paneling and more.
Built-in functions help you instantly calculate:
● Tile, Custom Tiles, Flooring, Drywall and Paneling
● Decks, Fencing, Studs and On-center Spacing
● Concrete, Blocks and Bricks
● Paint
● Gravel
FEATURES:
● Created by Calculated Industries, the originator of the award-winning Construction Master® calculators.
● Built-in help – just press and hold the desired key for full, clear definitions, explanations and examples of keystrokes.
● Easily calculate material costs and allowances using cost and percent (%) functions.
● Store coverage areas and spacing to instantly get accurate material estimates for your jobs and projects.
● Full dimensional calculator for all your linear, square area or cubic volume calculation needs.
Time-saving Utilities Include
● Works directly in Feet, Inches, Fractions, Yards and Meters – including square and cubic formats. No need to convert to decimals.
● Quickly and accurately calculate material requirements for Studs, 4x8, 4x9, 4x10, 4x12 Sheets, Board Feet, Floor Tiles, Blocks, Bricks, Gravel, and Paint.
● Board Feet and Cost per Unit functions calculate material cost estimates instantly.
Special Functions
● Entry Editing Backspace Key – with a swipe of a finger
● Haptic Feedback (optional)
● Cost per Unit: Solve unit cost and pricing
● Paperless Tape
● Memory Function
● User-Definable Preferences — set custom options: Fractions, Area, Volume.
Great solution for anyone needing material estimates such as: tile, paint, flooring, blocks, gravel, fences, decks and more.

What's New?
SpannableString fix.

This app has NO advertisements

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...