ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Monday, 24 February 2014

Sony Android ဖုန္း ေတြအတြက္ SONY Zawgyi Installer v1.0.4 (Version 2.3.6 to 4.3)


SONY XPERIA FONT INSTALLER v1.0.4
----------------------------------------------------
Sony 2.3.6 ကေန 4.3 အထိ Support ေပးပါတယ္

SONY အတြက္အဓိကျပဳလုပ္ထားပါတယ္၊
အခု Version မွာ SONY XPERIA FONT INSTALLER v1.0 မွာ 2012 ICS(4.0.4)အတြက္ ( -် ) အေပၚမတက္ေအာင္လုပ္ေပးဖို႔က်န္သြားတာကိုျပန္ျပင္ေပးထားပါတယ္။

(Android 4.3 မ်ားအတြက္  SONY font ကိုထပ္ျဖည့္ထားပါတယ္)
4.3 သံုးတဲ့သူေတြက နံပါတ္ ၈ က SONY font ကို Install လုပ္ရမွာပါ၊ အျခားေဖာင့္သံုးရင္ -်  -ာ ေတြ ကပ္ေနတာမ်ဳိးျဖစ္မွာပါ၊

4.1 နွင့္အထက္ရွိတဲ့ဖုန္းေတြက နံပါတ္စဥ္ ၂ နဲ႔ ျမန္မာစာအလြဲမ်ားျပင္ရန္ လိုအပ္ပါမည္၊

မည္သည့္ Font မွ မပ်က္ေစဘဲ မိမိအသံုးျပဳခ်င္သည့္ Font အမ်ဳိးအစားကို ေရြးခ်ယ္သံုးႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ထားပါတယ္
ျမန္မာစာလြဲေနတဲ့အခါ ျပင္ေပးဖို႔ ထပ္ျဖည့္ထားပါတယ္( Credit to: ကိုေက်ာ္ေဇာႏိုင္)၊ ျမန္မာလြဲေနတာေလးေတြ မွန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Font Installer မွာ ေရြးခ်ယ္စရာ  ၀ မွ ၁၁ အထိ အဆင့္(၁၂) ခုရွိပါတယ္ ။

နံပါတ္စဥ္ ၁    Bagang Keyboard Install လုပ္ရန္
နံပါတ္စဥ္ ၂    ျမန္မာစာအလြဲမ်ားျပင္္ရန္
နံပါတ္စဥ္ ၃    SmarZawgyiPro font ကို Install လုပ္ရန္
နံပါတ္စဥ္ ၄    SmartZawgyi v3.0 font ကို Install လုပ္ရန္
နံပါတ္စဥ္ ၅    DanceZawgyi font ကို Install လုပ္ရန္
နံပါတ္စဥ္ ၆    Flower Font ကို Install လုပ္ရန္
နံပါတ္စဥ္ ၇    Sanpya Font ကို Install လုပ္ရန္
နံပါတ္စဥ္ ၈    SONY font ကို Install လုပ္ရန္ (Android 4.3 မ်ားအတြက္ )
နံပါတ္စဥ္ ၉    ZawgyiGhost Font ကို Install လုပ္ရန္
နံပါတ္စဥ္ ၁၀  ျမန္မာစာအလြဲမ်ားျပင္ရန္ နံပါတ္စဥ္ ၂ ကိုလုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ App error မ်ားျဖစ္လွ်င္၊ Libharfbuzz.so ကို restore ျပန္လုပ္ရန္။
နံပါတ္စဥ္ ၁၁  ဖုန္းကို Reboot ျပဳလုပ္ရန္္
နံပါတ္စဥ္ ၁၂  FONT INSTALLER ကို Exit လုပ္ရန္

မွတ္ခ်က္။ နံပါတ္စဥ္ ၃ မွ ၉ အထိသည္ font install လုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္သက္ရာ နံပါတ္စဥ္က font အမ်ဳိးအစားတစ္ခုပဲ install  လုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။


SONY Android version ICS(4.0.x) မွ JB(4.1.x)(4.3) အထိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္

ဒီနည္းလမ္းက 
၁။ ( - ် ) ေတြလည္း အေပၚတက္တာမ်ဳိးမျဖစ္ပါ။
၂။ မည္သည့္ system font မွလည္းမပ်က္ေစပါ။
Click Here to DownloadCredit to : MPX

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...