ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Monday, 28 April 2014

Window7 Download link ေတြသိမ္းထား ခ်င္ရင္

ေဆာ့၀ဲစုတာ၀ါသနာပါေတာ့
ဒါေတြေတြ႔ေတာ့ေမ်ာက္ငွက္ေပ်ာ္
သီးရသလိုပဲ Window7
Download link ေတြသိမ္းထား
ခ်င္ရင္
DOWNLOAD LINK WINDOWS 7 ISO ALL VERSI
http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24208.iso 2147483647 X17-24208.iso Windows7 Home Premium x86 Englishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24209.iso 2147483647 X17-24209.iso Windows 7 Home Premium x64 Englishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24268.iso 2147483647 X17-24268.iso Windows 7 Professional x86 Chinesehttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24269.iso 2147483647 X17-24269.iso Windows 7 Professional x64 Chinesehttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24276.iso 2147483647 X17-24276.iso Windows 7 Professional x86 Danishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24277.iso 2147483647 X17-24277.iso Windows 7 Professional x64 Danishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24278.iso 2147483647 X17-24278.iso Windows 7 Professional x86 Dutchhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24279.iso 2147483647 X17-24279.iso Windows 7 Professional x64 Dutchhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24280.iso 2147483647 X17-24280.iso Windows 7 Professional x86 Englishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24281.iso 2147483647 X17-24281.iso Windows 7 Professional x64 Englishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24284.iso 2147483647 X17-24284.iso Windows 7 Professional x86 Finnishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24285.iso 2147483647 X17-24285.iso Windows 7 Professional x64 Finnishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24286.iso 2147483647 X17-24286.iso Windows 7 Professional x86 Frenchhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24287.iso 2147483647 X17-24287.iso Windows 7 Professional x64 Frenchhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24288.iso 2147483647 X17-24288.iso Windows 7 Professional x86 Germanhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24289.iso 2147483647 X17-24289.iso Windows 7 Professional x64 Germanhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24296.iso 2147483647 X17-24296.iso Windows 7 Professional x86 Italianhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24297.iso 2147483647 X17-24297.iso Windows 7 Professional x64 Italianhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24302.iso 2147483647 X17-24302.iso Windows 7 Professional x86 Norwegianhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24303.iso 2147483647 X17-24303.iso Windows 7 Professional x64 Norwegianhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24306.iso 2147483647 X17-24306.iso Windows 7 Professional x86 Portuguesehttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24307.iso 2147483647 X17-24307.iso Windows 7 Professional x64 Portuguesehttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24318.iso 2147483647 X17-24318.iso Windows 7 Professional x86 Spanishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24319.iso 2147483647 X17-24319.iso Windows 7 Professional x64 Spanishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24320.iso 2147483647 X17-24320.iso Windows 7 Professional x86 Swedishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24321.iso 2147483647 X17-24321.iso Windows 7 Professional x64 Swedishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24328.iso 2147483647 X17-24328.iso Windows 7 Professional K x86 Koreanhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24329.iso 2147483647 X17-24329.iso Windows 7 Professional K x64 Koreanhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24394.iso 2147483647 X17-24394.iso Windows 7 Ultimate x86 Englishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24395.iso 2147483647 X17-24395.iso Windows 7 Ultimate x64 EnglishWin 7 SP1 Media Refresh:http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58857.iso 2147483647 X17-58857.iso Windows 7 Home Premium x86 Spanishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58859.iso 2147483647 X17-58859.iso Windows 7 Home Premium x64 Spanishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58866.iso 2147483647 X17-58866.iso Windows 7 Professional x86 Spanishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58868.iso 2147483647 X17-58868.iso Windows 7 Professional x64 Spanishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58871.iso 2147483647 X17-58871.iso Windows 7 Professional N x86 Spanishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58874.iso 2147483647 X17-58874.iso Windows 7 Professional N x64 Spanishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58877.iso 2147483647 X17-58877.iso Windows 7 Ultimate x86 Spanishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58879.iso 2147483647 X17-58879.iso Windows 7 Ultimate x86 Spanishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58996.iso 2147483647 X17-58996.iso Windows 7 Home Premium x86 Englishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58997.iso 2147483647 X17-58997.iso Windows 7 Home Premium x64 Englishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59007.iso 2147483647 X17-59007.iso Windows 7 Home Premium x86 Frenchhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59009.iso 2147483647 X17-59009.iso Windows 7 Home Premium x64 Frenchhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59183.iso 2147483647 X17-59183.iso Windows 7 Professional x86 Englishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59186.iso 2147483647 X17-59186.iso Windows 7 Professional x64 Englishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59192.iso 2147483647 X17-59192.iso Windows 7 Professional x86 Finnishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59194.iso 2147483647 X17-59194.iso Windows 7 Professional x64 Finnishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59195.iso 2147483647 X17-59195.iso Windows 7 Professional x86 Frenchhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59197.iso 2147483647 X17-59197.iso Windows 7 Professional x64 Frenchhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59212.iso 2147483647 X17-59212.iso Windows 7 Professional x86 Italianhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59215.iso 2147483647 X17-59215.iso Windows 7 Professional x64 Italianhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59229.iso 2147483647 X17-59229.iso Windows 7 Professional x86 Norwegianhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59231.iso 2147483647 X17-59231.iso Windows 7 Professional x64 Norwegianhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59233.iso 2147483647 X17-59233.iso Windows 7 Professional x86 Dutchhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59236.iso 2147483647 X17-59236.iso Windows 7 Professional x64 Dutchhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59246.iso 2147483647 X17-59246.iso Windows 7 Professional x86 Portuguesehttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59247.iso 2147483647 X17-59247.iso Windows 7 Professional x64 Portuguesehttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59271.iso 2147483647 X17-59271.iso Windows 7 Professional x86 Swedishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59273.iso 2147483647 X17-59273.iso Windows 7 Professional x64 Swedishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59295.iso 2147483647 X17-59295.iso Windows 7 Professional x86 Chinesehttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59297.iso 2147483647 X17-59297.iso Windows 7 Professional x64 Chinesehttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59299.iso 2147483647 X17-59299.iso Windows 7 Professional x86 Koreanhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59300.iso 2147483647 X17-59300.iso Windows 7 Professional x64 Koreanhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59318.iso 2132719616 X17-59318.iso Windows 7 Professional N x86 Danishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59320.iso 2147483647 X17-59320.iso Windows 7 Professional N x64 Danishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59323.iso 2147483647 X17-59323.iso Windows 7 Professional N x86 Germanhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59327.iso 2147483647 X17-59327.iso Windows 7 Professional N x64 Germanhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59335.iso 2147483647 X17-59335.iso Windows 7 Professional N x86 Englishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59337.iso 2147483647 X17-59337.iso Windows 7 Professional N x64 Englishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59344.iso 2137401344 X17-59344.iso Windows 7 Professional N x86 Finnishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59346.iso 2147483647 X17-59346.iso Windows 7 Professional N x64 Finnishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59348.iso 2147483647 X17-59348.iso Windows 7 Professional N x86 Frenchhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59351.iso 2147483647 X17-59351.iso Windows 7 Professional N x64 Frenchhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59364.iso 2136948736 X17-59364.iso Windows 7 Professional N x86 Italianhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59366.iso 2147483647 X17-59366.iso Windows 7 Professional N x64 Italianhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59380.iso 2140049408 X17-59380.iso Windows 7 Professional N x86 Norwegianhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59383.iso 2147483647 X17-59383.iso Windows 7 Professional N x64 Norwegianhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59384.iso 2139961344 X17-59384.iso Windows 7 Professional N x86 Dutchhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59387.iso 2147483647 X17-59387.iso Windows 7 Professional N x64 Dutchhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59395.iso 2136698880 X17-59395.iso Windows 7 Professional N x86 Portuguesehttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59398.iso 2147483647 X17-59398.iso Windows 7 Professional N x64 Portuguesehttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59418.iso 2136203264 X17-59418.iso Windows 7 Professional N x86 Swedishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59424.iso 2147483647 X17-59424.iso Windows 7 Professional N x64 Swedishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59463.iso 2147483647 X17-59463.iso Windows 7 Ultimate x86 Englishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59465.iso 2147483647 X17-59465.iso Windows 7 Ultimate x64 Englishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59477.iso 2147483647 X17-59477.iso Windows 7 Ultimate x86 Frenchhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59479.iso 2147483647 X17-59479.iso Windows 7 Ultimate x64 Frenchhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59883.iso 2147483647 X17-59883.iso Windows 7 Professional x64 Danishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59891.iso 2147483647 X17-59891.iso Windows 7 Professional x86 Danishhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59885.iso 2147483647 X17-59885.iso Windows 7 Professional x64 Germanhttp://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59886.iso 2147483647 X17-59886.iso Windows 7 Professional x86 German
Credit..by အာကာမိုးႏိူင္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...