ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Monday, 28 April 2014

Galaxy S6 ႏွင့္ Galaxy Note 5 တို႔တြင္ ေကြးညႊတ္ႏုိင္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား တပ္ဆင္ထားမည္

Photo: Galaxy S6 ႏွင့္ Galaxy Note 5 တို႔တြင္ ေကြးညႊတ္ႏုိင္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား တပ္ဆင္ထားမည္
==========================================

Samsung က ေကြးညႊတ္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ကို Galaxy Round ႏွင့္ Gear Fit မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ တရုတ္ ၀က္ဆိုက္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ LEDWN ၏ သတင္းအရ Samsung က ေနာက္ထုတ္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ Galaxy စမတ္ဖုန္းမ်ား တြင္ ေကြးညႊတ္ ႏိုင္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ကို တပ္ဆင္မည္ ျဖစ္သည္။ Samsung က ေကြးညႊတ္ ႏုိင္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ကို ထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ စက္ရံု အသစ္တစ္ခု ကို ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္း တြင္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစက္ရံုမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေကြးညႊတ္ ႏိုင္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ကို Galaxy S6 ႏွင့္ Galaxy Note 5 တို႔တြင္ တပ္ဆင္မည္ ျဖစ္သည္။

LED သတင္းမ်ား ကိုသာ အဓိက ေရးသားေလ့ရွိသည့္ LEDWN နည္းပညာ ဘေလာ့ က ေရးသားထားခ်က္အရ LG ကလည္း ေကြးညႊတ္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ကို ထုတ္လုပ္ေနၿပီး Apple က လည္း iWatch စမတ္နာရီ တြင္ ေကြးညႊတ္ မ်က္ႏွာျပင္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ေကြးညႊတ္ ႏုိင္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား သည္ လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းတြင္ အသံုးျပဳမႈမ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္သည္။ Samsung က စက္ရံုသစ္ အတြက္ ေဒၚလာ (၁.၉) ဘီလီယမ္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ တြင္လည္း စက္ရံု တြင္ ေဒၚလာ ေျခာက္ ဘီလီယမ္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမည္ျဖစ္သည္။ စက္ရံုမွ ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာ ကြန္ျပဴတာမ်ား အတြက္ ေကြးညႊတ္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ဦးစြာ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ကိုမူ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မွ ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

မၾကာမီ  က ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ သတင္းအရ Galaxy Note 4 တြင္ ေကြးညႊတ္မ်က္ႏွာျပင္ တပ္ဆင္မည္ ဟု သိရေသာ္လည္း စက္ရံုု အသစ္ သည္ Note 4 အတြက္ ေကြးညႊတ္မ်က္ႏွာျပင္ ထုတ္လုပ္ရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသး ဟု သိရပါသည္။ စက္ရံု အသစ္ မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေကြးညႊတ္ မ်က္ႏွာျပင္ ကို ပထမဆံုး စတင္ တပ္ဆင္ခြင့္ ရရွိမည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ထုတ္လုပ္မည့္ Galaxy S6 ႏွင့္ သူ႔ေနာက္ပိုင္း ထုတ္လုပ္မည့္ Note 5 တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

သူရ
Samsung က ေကြးညႊတ္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ကို Galaxy Round ႏွင့္ Gear Fit မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ တရုတ္ ၀က္ဆိုက္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ LEDWN ၏ သတင္းအရ Samsung က ေနာက္ထုတ္မည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ Galaxy စမတ္ဖုန္းမ်ား တြင္ ေကြးညႊတ္ ႏိုင္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ကို တပ္ဆင္မည္ ျဖစ္သည္။ Samsung က ေကြးညႊတ္ ႏုိင္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ကို ထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ စက္ရံု အသစ္တစ္ခု ကို ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္း တြင္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစက္ရံုမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေကြးညႊတ္ ႏိုင္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ကို Galaxy S6 ႏွင့္ Galaxy Note 5 တို႔တြင္ တပ္ဆင္မည္ ျဖစ္သည္။

LED သတင္းမ်ား ကိုသာ အဓိက ေရးသားေလ့ရွိသည့္ LEDWN နည္းပညာ ဘေလာ့ က ေရးသားထားခ်က္အရ LG ကလည္း ေကြးညႊတ္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ကို ထုတ္လုပ္ေနၿပီး Apple က လည္း iWatch စမတ္နာရီ တြင္ ေကြးညႊတ္ မ်က္ႏွာျပင္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ေကြးညႊတ္ ႏုိင္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား သည္ လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းတြင္ အသံုးျပဳမႈမ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္သည္။ Samsung က စက္ရံုသစ္ အတြက္ ေဒၚလာ (၁.၉) ဘီလီယမ္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ တြင္လည္း စက္ရံု တြင္ ေဒၚလာ ေျခာက္ ဘီလီယမ္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမည္ျဖစ္သည္။ စက္ရံုမွ ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာ ကြန္ျပဴတာမ်ား အတြက္ ေကြးညႊတ္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ဦးစြာ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ကိုမူ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မွ ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

မၾကာမီ က ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ သတင္းအရ Galaxy Note 4 တြင္ ေကြးညႊတ္မ်က္ႏွာျပင္ တပ္ဆင္မည္ ဟု သိရေသာ္လည္း စက္ရံုု အသစ္ သည္ Note 4 အတြက္ ေကြးညႊတ္မ်က္ႏွာျပင္ ထုတ္လုပ္ရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသး ဟု သိရပါသည္။ စက္ရံု အသစ္ မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေကြးညႊတ္ မ်က္ႏွာျပင္ ကို ပထမဆံုး စတင္ တပ္ဆင္ခြင့္ ရရွိမည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ထုတ္လုပ္မည့္ Galaxy S6 ႏွင့္ သူ႔ေနာက္ပိုင္း ထုတ္လုပ္မည့္ Note 5 တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

သူရ
 
Myanmar Digital Life Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...