ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Sunday, 20 April 2014

Apple, Google, Microsoft, Samsung ႏွင့္ Carrier မ်ားက စမတ္ဖုန္းမ်ား ခိုးယူျခင္းခံရမႈ မွ ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ လံုျခံဳေရး စံႏႈန္း ကို စမတ္ဖုန္းမ်ား တြင္ ထည့္သြင္းမည္

အေမရိကန္ Carrier မ်ားႏွင့္ စမတ္ဖုန္း ထုတ္လုပ္သူမ်ား က စမတ္ဖုန္းမ်ား ခိုးယူျခင္းခံရမႈ မွ ကာကြယ္ႏုိင္မည့္ လံုျခံဳေရး စံႏႈန္း ကို စမတ္ဖုန္းမ်ား တြင္ ထည့္သြင္းရန္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါသည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ား မွာ အေမရိကန္ ရွိ အႀကီးဆံုး Carrier ငါးခု ႏွင့္ စမတ္ဖုန္း ထုတ္လုပ္သူမ်ား ျဖစ္သည့္ Apple, Google, Microsoft, Samsung, HTC, Huawei, Nokia တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား တြင္ အဆိုပါ နည္းပညာ ကို ထည့္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။
ပိုင္ရွင္ သည္ စမတ္ဖုန္း ခိုးယူခံရလွ်င္ ဖုန္းအတြင္း ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို အေ၀းမွ ဖ်က္ပစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဖုန္း ကို ခိုးယူသူ က ဖြင့္၍မရေစရန္ လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ပိုင္ရွင္ က ဖုန္း ကို ျပန္ရလွ်င္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ျပန္လည္ ရရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Carrier မ်ားကလည္း အဆိုပါ နည္းပညာ ထည့္သြင္းမႈ ကို ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ ကူညီမည္ ဟု ကတိေပးၾကပါသည္။
အဆိုပါ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ သည္ Apple က iPhone တြင္ ထည့္သြင္းေပးထားသည့္ Find My iPhone ႏွင့္ Google က Android Device မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပးထားသည့္ Android Device Manager ႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။ သို႔ေသာ္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား သည္ ကြဲျပားသည့္ အတြက္ စံႏႈန္း တစ္ခု အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။
သူရ
Ref:Myanmar Digital Life Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...