ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Tuesday, 17 December 2013

Jasဘတ္(စ္)လမ္းညႊန္း


jas
ဗားရွင္း - အစန.၁.၀.၂
ဖိုင္ အရြယ္အစား - ၂.၃၉ မီဂါဘိုက္
လိုအပ္ေသာ အန္းဒရိုက္ - ၂.၂ ႏွင့္အထက္
ကူးယူသည့္ အေရ အတြက္ - 48 ဗားရွင္း အသစ္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ရွိေသာ ဘတ္(စ္)ကားလိုင္းမ်ားကို ရွာေပးေသာ အသံုးခ် ပရိုဂရမ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး သြားလိုေသာ အစမွတ္တိုင္ႏွင့္ အဆံုးမွတ္တိုင္ကို သိ႐ံုျဖင့္ ဘတ္(စ္)ကားလိုင္းမ်ားကို ရွာေပးပါတယ္။ မိမိသြားလိုေသာ ခရီးကို လြယ္ကူစြာ သြားႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ေျမပံုကိုလည္း ထည့္ထားေပးပါတယ္။ ကားလိုင္းအားလံုး၏ ေရာက္ရွိေသာ မွတ္တိုင္မ်ားကို လဥ၁္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ဗားရွင္းအသစ္မ်ားထြက္ရန္ ရွိပါတယ္။ Jas ဘတ္(စ္)ကားလမ္းဥ၁ႊန္ကို အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အႀကံျပဳေပးႏုိင္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...