ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Monday, 16 December 2013

Cracker လမ္းညႊန္ 2.3 (ျမန္မာေဖာင့္ အဆင္ေျပ၊ မေျပအား Nokia Lumia 920 တြင္ စမ္းသပ္ထားပါသည္။)“Cracker လမ္းညႊန္ 2.3″ အျဖစ္ထုတ္ေဝရန္ ေရးသားခဲ့ေသာအခန္းအခ်ိဳ႕အားျပင္ဆင္ၿပီး “Cracker လမ္းညႊန္ 2.2 (2nd Edition)” အျဖစ္ ၂၀၁၃၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ တြင္ ထုတ္ေဝလိုက္ပါၿပီ။ ဤစာအုပ္သည္ “Cracker လမ္းညႊန္” စာအုပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးစာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ မၿပီးစီးေသးေသာအခန္းမ်ားကို ထပ္မံေရးသားထုတ္ေဝေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ယခုထုတ္ေဝေသာ Version တြင္ အခန္းမ်ား သိသိသာသာ တိုးလာမည္မဟုတ္ပဲ အခန္းတိုင္းအတြက္ ဂရပ္ဖစ္ပံုမ်ားပါလာျခင္းႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားတြင္ ေဖာင့္မရွိဘဲ ဖတ္ႏုိင္ျခင္းသာ အနည္းငယ္ထူးလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း Version မေျပာင္းဘဲ Edition သာေျပာင္းလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ျမန္မာေဖာင့္ အဆင္ေျပ၊ မေျပအား Nokia Lumia 920 တြင္ စမ္းသပ္ထားပါသည္။) စာဖတ္သူမ်ားအား အထူးမွာလိုသည္မွာ Cracking သည္ Reverse Engineering […]


“Cracker လမ္းညႊန္ 2.3″ အျဖစ္ထုတ္ေဝရန္ ေရးသားခဲ့ေသာအခန္းအခ်ိဳ႕အားျပင္ဆင္ၿပီး “Cracker လမ္းညႊန္ 2.2 (2nd Edition)” အျဖစ္ ၂၀၁၃၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ တြင္ ထုတ္ေဝလိုက္ပါၿပီ။
ဤစာအုပ္သည္ “Cracker လမ္းညႊန္” စာအုပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးစာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ မၿပီးစီးေသးေသာအခန္းမ်ားကို ထပ္မံေရးသားထုတ္ေဝေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ယခုထုတ္ေဝေသာ Version တြင္ အခန္းမ်ား သိသိသာသာ တိုးလာမည္မဟုတ္ပဲ အခန္းတိုင္းအတြက္ ဂရပ္ဖစ္ပံုမ်ားပါလာျခင္းႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားတြင္ ေဖာင့္မရွိဘဲ ဖတ္ႏုိင္ျခင္းသာ အနည္းငယ္ထူးလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း Version မေျပာင္းဘဲ Edition သာေျပာင္းလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ျမန္မာေဖာင့္ အဆင္ေျပ၊ မေျပအား Nokia Lumia 920 တြင္ စမ္းသပ္ထားပါသည္။)

စာဖတ္သူမ်ားအား အထူးမွာလိုသည္မွာ Cracking သည္ Reverse Engineering အားေလ့လာရန္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ရသည့္ ျငမ္းတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း အၿမဲႏွလံုးသြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္သည္ “Cracker လမ္းညႊန္” ဟုအမည္တပ္ထားေသာ္လည္း Cracking အေၾကာင္းသာ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးထားသည္မဟုတ္ဘဲ စာအုပ္၏တစ္ဝက္ေက်ာ္သည္ Reverse Engineering အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ Cracking အေၾကာင္းသာေဆြးေႏြးထားသည္ဟု ခံစားမိလွ်င္ “Cracker” မ်ားျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး Reverse Engineering အေၾကာင္းဟု သေဘာထားလွ်င္ “Reverse Engineer” မ်ားျဖစ္လာေပမည္။

ဤစာအုပ္ေၾကာင့္ (လူသိရွင္ၾကား၊ တိတ္တိတ္ပုန္း) Cracker ေျမာက္မ်ားစြာထြက္ေပၚလာသည္။ ျမန္မာေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ ေျမာက္မ်ားစြာ Crack လုပ္ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ ထူးခၽြန္ေသာ Developer မ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယခင္က မသိေသးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား သိလာၾကသည္။ အတုခိုးျခင္း၊ ခိုးခ်ျခင္း၊ လူတတ္ႀကီးစတိုင္ဖမ္းမႈမ်ား တြင္က်ယ္လာသည္။ Anti-Cracking နည္းပညာကို စိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဤစာအုပ္သည္ လူတို႔၏စူးစမ္းလိုမႈကို လႈပ္ႏိုးေပးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏ ခံယူခ်က္က မိမိတို႔၏ ဘဝမ်ားကို ေကာင္းေမြ၊ ဆိုးေမြ ခံစားေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသာ….
Credit..by
rhythm (Myanmar Cracking Team)

စာအုပ္အား Download လုပ္ရန္။

Download Here

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...