ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Thursday, 26 December 2013

GlarySoft Glary Utilities Pro v4.2.0.74 Full


 

GlarySoft Glary ကကြန္ျပဳတာရဲ့လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ tweaks နဲ့ utilities တို့စုစည္းထားတာပါ။မလိုအပ္တဲ့ဖိုင္၊ registry အဝင္အထြက္ႏွင့္အင္တာနက္ history တို့ကိုရွင္းလင္းႏိုင္ပါတယ္၊Browser ရဲ့လုပ္ႏိုင္စြမ္းကိုတိုးခ်ဲ့ျခင္း၊ disk space အသံုးကိုပိုင္းျခားျခင္းႏွင့္ (duplicate) ထပ္ေနတဲ့ဖိုင္မ်ားကိုရွာေဖြျပီး စီမံခန့္ခဲြႏိုင္ပါတယ္၊ပ်က္ဆီးေနတဲ့ window shortcut ကိုရွာေဖြ၊ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ဖယ္ရွားႏိုင္ျပီး ဒီေဆာ့လ္ဝဲမွာပါတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျပည့္အစံုႏွင့္
ဘယ္စက္မွာအသံုးျပဳႏိုင္လဲဆိုတာကို ေအာက္မွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္၊အဆင္ေျပပါေစ။
Download >> Link 1 / Link 2
Clean Up & Repair
• Disk Cleaner. Removes junk data from your disks and recovers disk space
• Registry Cleaner. Scans and cleans up your registry to improve your system’s performance.
• Shortcuts Fixer. Corrects the errors in your startmenu & desktop shortcuts
• Uninstall Manager. Uninstalls programs completely that you don’t need any more 


Optimize & Improve
• Startup Manager. Manages programs which run automatically on startup
• Memory Optimizer. Monitors and optimizes free memory in the background
• Context Menu Manager. Manages the context-menu entries for files, folders …
• Registry Defrag. Defrag the Windows registry to speed up your computer 


Privacy & Security
• Tracks Eraser. Erases all the traces, evidences, cookies, internet history and more
• File Shredder. Erases files permanently so that no one can recover them
• File Undelete. Quick and effective way to retrieve accidentally deleted files
• File Encrypter and Decrypter. Protects your files from unauthorized access and use. 


Files & Folders
• Disk Analysis. Shows you the disk space usage of your files and folders
• Duplicate Files Finder. Searches for space-wasting and error producing duplicate files
• Empty Folders Finder. Finds and removes empty folders in your windows
• File Splitter and Joiner .. Splits large files into smaller manageable files, and then rejoin them.


System Tools
• Process Manager. Monitors programs that run on your PC and stop spyware and Trojans.
• Internet Explorer Assistant. Manages Internet Explorer Add-ons and restores hijacked settings
• Windows Standard Tools. Provides direct access to the useful windows default functions. 


System Requirements:

  • Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 (32-bit & 64-bit).

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...