ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Tuesday, 12 April 2016

Capacitor မ်ားကိုပတ္လမ္းလိုအပ္ခ်က္အရေနရာမ်ိဴးစုံတြင္ အသုံးၿပဳႀကပါသည္။ ေအာက္တြင္ေလ့လာႀကည့္ပါ။


• Timing – for illustration with a 555 timer IC to control the charging & discharge.
• Coupling – for illustration amid junctures of an audio system and to unite a loudspeaker.
• Storing energy – for illustration in a camera’s flash circuit.
• Smoothing – for illustration in a power supply.
• Tuning – for illustration in a radio system.
• Filtering – for illustration in the tone controller of an audio system.
ဖုန္းပတ္လမ္းမ်ားတြင္ အပ်က္အစီးအမ်ားဆုံးၿဖစ္ေသာ Smoothing capacitor (or) Filter capacitor အေႀကာင္းကို အရင္ဆုံးေလ့လာႀကည့္ႀကပါမယ္။
ဖုန္းေတြရဲ ့ ဗို ့အားေပးသြင္းတဲ့အပိုင္းမွာအဓိက ပါ၀င္တာကေတာ့ Battery ပါ။ ဒါေႀကာင့္
battery အေပါင္း လမ္းေႀကာင္း ကို Diagram အမ်ားစုမွာ “VBAT” လို ့သုံးႀကပါတယ္။
တစ္ခ်ိဳ ့ Diagram ေတြမွာေတာ့ “VBATT” လို ့ေရးႀကပါတယ္။ HUAWEI ဖုန္းေတြမွာအသုံးၿပဳ
ထားတဲ့ CPU ေပၚမူတည္ၿပီး Diagram ေတြ မွာ အနဲငယ္ကြဲလြဲေနတတ္ပါတယ္။
QUALCOMM CPU အသုံးၿပဳတဲ့ေမာ္ဒယ္ေတြမွာ Battery အေပါင္းဗို ့လမ္းေႀကာင္းကို
"“VBAT"” လို ့သုံးၿပီး "“VPH_PWR"”ဆ ိုတဲ့ အေပါင္းဗို ့လမ္းေႀကာင္းတစ္ခုတိုးလာပါတယ္။
VBAT>SWITCH>VPH_PWR>PMU ဆိုၿပီး ပါ၀ါအိုင္စီသို ့ဗို ့ေပးသြင္းပါတယ္။ပုံတြင္ႀကည့္ပါ။
ပုံတြင္ Q201 သည္ FET ၿဖစ္ၿပီး switch အၿဖစ္အလုပ္လုပ္ေပးပါသည္။ FET ဧ၊္ အ၀င္ငုတ္ၿဖစ္ေသာ “D” သို ့ “VBAT” ေပးသြင္းၿပီး “S” မွထြက္လာေသာအေပါင္းဗို ့လမ္းေႀကာင္း
ကို VPH_PWR အၿဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။
MEDIATEK CPU အသုံးၿပဳတဲ့ ဖုန္းေတြမွာေတာ့
VBATT>SWITCH>VBAT>PMU ဆိုၿပီး ေရးႀကပါတယ္။ဒီေမာ္ဒယ္ေတြမွာ VPH_PWR ဆိုၿပီး
အေပါင္းဗို ့ေပးသြင္းတဲ့လမ္းေႀကာင္းမပါ၀င္ပါဘူး။ပုံတြင္ႀကည့္ပါ။

ပုံတြင္ Q902 သည္ FET ၿဖစ္ၿပီး ၄င္းဧ၊္ “D” သို ့ “VBATT” ေပးသြင္းၿပီး “S” မွထြက္လာေသာဗို ့ကို
“VBAT” အၿဖစ္ေခၚေ၀ၚကာ ပါ၀ါအိုင္စီသို ့ေပးသြင္းထားပါသည္။ အထက္ပါေမာ္ဒယ္ႏွစ္မ်ိဳးတြင္
QUALCOMM ဖုန္းမ်ားတြင္ အသုံးၿပဳေသာ FET သည္၊ခ်ာဂ်င္ပိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသၿဖင့္၊ အပိတ္အဖြင့္ကို အရွင္ထားေပးရသည္။၄င္းအပိတ္အဖြင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ပါ၀ါအိုင္စီ မွ လိုအပ္သလို
ထိန္းေပးထားပါသည္။ MTK အုပ္စုမ်ားတြင္ FET ကို ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း switch အၿဖစ္
အသုံးၿပဳထားၿခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ R901 ၿဖင့္ FET ဧ၊္ Gate ကို ဂေရာင္းခ်ကာ အၿမဲဖြင့္ထားေသာ အေနအထားတြင္ အသုံးၿပဳထားပါသည္။ ၄င္း FET ကို AC9,AC6 စသၿဖင့္ေခၚႀကပါသည္။
ထို ့ေႀကာင့္ FET ကို switch အၿဖစ္အသုံးၿပဳထားေသာ Qualcomm ဖုန္းမ်ားတြင္ “VBAT” လမ္းေႀကာင္းတြင္ တတ္ဆင္ထားေသာ smoothing capacitor မ်ားကို “VBAT Filter” မ်ားဟု
ေခၚၿပီး “VPH_PWR” လမ္းေႀကာင္းေပၚရိွ smoothing capacitor မ်ားကို “VPH Filter” မ်ားဟု
ေခၚႀကပါသည္။၄င္း “VBAT Filter” ႏွင့္ “VPH Filter” ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည္ Battery အေပါင္းဗို ့
ေပးသြင္းေသာ “INPUT Filter” အမ်ိဳးအစားမ်ားသာၿဖစ္ပါသည္။
ထပ္မံၿပီး “OUTPUT Filter” မ်ားကို ေလ့လာထားရန္လိုပါသည္။ပါ၀ါအိုင္စီကို အ၀င္ဗို ့ေပးသြင္း
ေသာ အပိုင္းကို “INPUT” ဟုေခၚၿပီး အထြက္ဗို ့လမ္းေႀကာင္းမ်ားကို “OUTPUT” ဟုေခၚပါသည္။
၄င္းအထြက္လမ္းေႀကာင္းမ်ားကို ကိြဳင္ပါေသာ အထြက္ပိုင္းႏွင့္၊ကိြဳင္မပါ၀င္ေသာ အထြက္ပိုင္းဆိုၿပီး
ႏွစ္မ်ိဳးေတြ ့ရပါတယ္။ပုံတြင္ေလ့လာႀကည့္ပါ။

ပုံတြင္ ပါ၀ါအိုင္စီ PM8029 အမ်ိဳးအစားၿဖစ္ၿပီး ၄င္းဧ၊္ အထြက္တြင္ Buck coil ေလးမ်ား (၄) လုံးပါ၀င္ေနတာေတြ ့ရပါမည္။ ထို ကိြဳင္ေလးေတြမွတစ္ဆင့္ထြက္လာေသာ ဒီစီဗို ့ေလးေတြကို
ေခ်ာေမြ ့ေစရန္၊မလိုအပ္တဲ့ ေအစီေႏွာက္ယွက္လိုင္းမ်ားစစ္ထုတ္ေပးရန္ smoothing capacitor
ေလးမ်ားတတ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ဒီကယ္ပစီတာေလးေတြကိုေတာ့ “BUCK OUTPUT Filter”
ေလးေတြလို ့ေခၚၿပီး၊ အစိမ္းေရာင္မ်ဥ္းေႀကာင္းေလးေတြနဲ ့ၿပထားတဲ ့အထြက္လမ္းေႀကာင္းေပါင္း
(၁၉) လိုင္းရိွပါတယ္။၄င္းအထြက္လမ္းေႀကာင္းေပၚက ကယ္ပစီတာေလးေတြကိုေတာ့
“LINEAR OUTPUT Filter” လို ့ေခၚပါတယ္။အထက္တြင္ေဖာ္ၿပခဲ့ေသာ FILTER ေလးေတြဟာ မႀကာခဏ ေရွာ့ၿဖစ္တတ္တဲ့အတြက္၊ သူတို ့နဲ ့ဆက္စပ္ေနတဲ့ လမ္းေႀကာင္းမ်ားကို ၊ေလ့လာထား
မွသာ "“INPUT SHORT" ႏွင့္ "“OUTPUT SHORT" တို ့ကို ရွာရာတြင္မ်ားစြာအေထာက္အကူ
ၿပဳနိင္တာေတြ ့ရပါလိမ့္မည္။

Credit..by
ကို ကို ေအာင္ 
 https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1581818288775567&id=100008422320695
LikeShow more reactions
Comment

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...