ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Sunday, 30 March 2014

ATM ကဒ္ျဖင့္ အလြယ္တကူေငြထုတ္နည္း


ATM ကဒ္ျဖင့္ အလြယ္ တကူေငြထုတ္နည္း

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂၢလိက ဘဏ္အေျမာက္အမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ခ်ထားေပး ၿပီးေနာက္ပိုင္း တြင္က်ယ္လာေသာ
ေငြေၾကး ပုိင္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မူကုိ သူသူ ငါငါ အၿပဳိင္ အဆုိင္လုပ္ကုိင္လာၾကရာတြင္ ATM ကဒ္သည္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

မိမိအပါအ၀င္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဆုိပါ ကဒ္သုံးေငြေၾကးထုတ္ယူမူ စနစ္မ်ားျဖင့္ အေတာ့္ကုိ အလွမ္းကြာေ၀းခဲ့ရပါတယ္။ ထုိ႕ေၾကာင့္
စာဖတ္သူ မိဘျပည္သူအမ်ား ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ျပန္လည္ေ၀မွ်ေပးလုိက္ပါတယ္။


(၁) ပထမဦး ဆုံး ( Welcome Screen )ႀကဳိဆုိပါ၏ စာသားကုိျမင္ရေသာ အခါတြင္ ကဒ္ကုိထည့္သြင္းရန္ျပထားပါမည္။

(၂) မိမိ၏ ကဒ္တြင္ပါရွိေသာ ျမွားပုံပါအတုိင္း ထည့္သြင္းရမည္။

(၃) အဂၤလိပ္ / ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ အနက္ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ရာကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

(၄) ဘာသာစကား ေရြးၿပီးပါက ( Personal Identification Number - PIN NO )ရုိက္ထည့္ပါ။

(၅) PIN NO ရုိ္က္ထည့္ၿပီးပါက ေခတၱေစာင့္ဆုိင္းရ ပါမည္။

ထုိ႕ေနာက္ မိမိလုပ္ေဆာင္လုိေသာ လုပ္ငန္းကုိ ေရြးခ်ယ္ေပး ရပါမည္။
(က) ေငြထုတ္ယူလုိပါက ( ေငြထုတ္ယူမည္) ကုိေရြးခ်ယ္ေပးပါ။
(ခ) ေငြလက္က်န္သိလိုပါက ( ေငြလက္က်န္ၾကည့္ရူမည္ ) ကိုေရြးေပးပါ။
(ဂ) ေငြလႊဲေျပာင္း မည္ဆုိပါက ( ေငြလႊဲေျပာင္းမည္ ) ကုိေရြးေပးရမည္။
(ဃ) မိမိကဒ္၏ PIN NO ေျပာင္းလုိပါက ( PIN နံပါတ္ ေျပာင္းမည္ ) ကုိေရြးေပးရမည္။
(င) မိမိကဒ္၏ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္ကုိ သိလုိပါက ( Mini Statement ) ကုိေရြးလုိက္ပါ။

(၆) ေငြထုတ္ယူ မည္ကုိေရြးခ်ယ္ ခဲ့သည္ၿဖစ္ပါက ဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြပမာဏ ဥပမာ။ ။ ၅၀၀၀ ၊ ၁၀၀၀၀၊ ၃၀၀၀၀... စသည့္ၿဖင့္ ေရြးလုိက္ႏိုင္သလုိ
မိမိ စိတ္ႀကဳိက္ေရြးခ်ယ္လုိပါက ( အၿခား) ဟူေသာ စာသားကုိ ေရြးၿပီး မိမိထုတ္ယူလုိေသာ ပမာဏကုိ ရုိက္ထည့္ႏုိင္ပါသည္.။

(၇) မိမိထုတ္ယူလုိေသာ ေငြသားပမာဏကုိ ေရြးၿပီးပါက ေခတၱေစာင့္ဆုိင္း ရမွာၿဖစ္ကာ မ်ားမႀကာမွိ သင့္ေငြသားမ်ား စက္အတြင္းမွ ထုတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

(၈) ေငြသားလက္ခံ ေျပစာကုိ ရယူလိုပါက ( သေဘာတူပါသည္) ကုိေရြးေပး လုိက္ျခင္းျဖင့္ စလစ္ကေလးတစ္ခု ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

(၉) အျခား ေသာ၀န္ေဆာင္မူမ်ားကုိဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳလုပ္လုိ ေတာ့ပါက (မျပဳလုပ္ပါ) ကုိေရြးခ်ယ္ လုိက္ပါ။ ထုိ႕ေနာက္ သင့္၏ ATM ကဒ္ထြက္လာ ပါလိမ့္မည္။

သတိျပဳရန္အခ်က္။ ။ ( မိမိကဒ္ အားသတ္မွတ္ထားေသာ (၁) မိနစ္အတြင္း မထုတ္ယူမိပါက စက္မွ အလုိအေလ်က္ ကဒ္ကုိ သိမ္းယူသြားမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ သတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။ )

အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္မူမ်ားသည္ CB Bank ATM ကဒ္ စနစ္သးုံျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အျခားေသာ ဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မူမ်ားမွာလည္း အလားတူ ျဖစ္ကာ ထင္သာျမင္သာေလာက္ေအာင္
ျခားနားမူသိပ္မရွိ ေၾကာင္းသတင္းေပးလုိက္ပါတယ္။

 
ကခ်င္း (MM Social Sky )

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...