ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Saturday, 19 October 2013

ဒါေလးသံုးၿပီး WiFi လႊင့္ၾကည့္လိုက္ပါ CuteHotspot 40.130719 Full Version + Crack ( 11 MB )


CuteHotspot 40.130719 Full Version + Crack
WiFi HotSpot ျပန္လႊင့္ခ်င္သူမ်ား ၊ ရံုး ၊ ဟိုတယ္ ၊ ေက်ာင္း ၊ အင္တာနက္ဆုိင္ မ်ားအတြင္း WiFi လႊင့္ခ်င္သူမ်ား ၊ WiFi လႊင့္ရင္ BandWidth ကန္႕သတ္ထားခ်င္သူမ်ား  ၊ အထူးသျဖင့္ အခေၾကးေငြနဲ႕သတ္မွတ္ၿပီး WiFi ျပန္လႊင့္ခ်င္သူမ်ား ဥပမာ အင္တာနက္သံုးရင္း ဘယ္ေလာက္က်သင့္တယ္ ဆိုၿပီး ဒီ Software ကေနပိုက္ဆံျဖတ္လုိ႕ရပါတယ္ Handy Cafe လိုေပါ့.. စတဲ့
စတဲ့ WiFi ျပန္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ Tools မ်ားစြာပါ၀င္သည့္အတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ား ႏွစ္သက္ၾကမယ္ဆိုတာ
ေသခ်ာပါတယ္.. Windows 8 အတြက္ပါ Support ေပးထားပါတယ္။?CuteHotspot will help you charge the customers of your shop, cafe, club, hotel etc. when they connect their laptops, tablets, phones, PDAs or any other mobile devices to your access point
(Wi-Fi hotspot) and use the Internet to surf the web, read emails or chat via an IM client.

Features:
Provide Wi-Fi hotspot support (wireless billing):
Charge the customers of your cafe, club, shop, hotel, etc. when they connect their laptops, PDAs or any other mobile devices to your access point (Wi-Fi hotspot) and use the Internet to surf the web, read emails or chat via an instant messenger. Use white list feature to specify Wi-Fi billing exceptions

Utilize pre-paid tickets (time codes):
Create, print, sell, delete or recover pre-paid tickets. Distribute tickets among your employees (agents). Keep track of a ticket status. Delete all unused tickets. Use a ticket to top-up a customer session. Create promotional tickets

Setup any complicated pricing:
Configure pricing per minute, hour, an item or setup a table of fixed sums that are added to a bill; round amount of a service; setup taxing (included in or excluded of the price). Create a number of time zones with distinct pricing for each one. Setup amount-dependent pricing (e.g. 1 hour = $5, 2 hours = $7, etc.). Create service packages for each type of customers you have (standard customers, students, employees, VIP, etc.)

Setup point-of-sale:
Sell products in your shop, club, cafe, etc. Make a walk-in (guest) and member sales, select multiple items into a bill, add/remove items from a bill. Print a receipt on a receipt printer or any other printer. Make your unique receipt design

Use inventory system:
Control available amount of your items in the stock. Use your barcode scanner when you sell the items

Calculate Internet traffic and browse URL log:
CuteHotspot calculates amount of Intenet traffic for a user’s session. URL log: keep track of the Internet websites and pages which a customer opens on his terminal

Limit Internet bandwidth:
You can specify some Internet bandwidth usage limit for every customer terminal. Depending on a pricing package, a bandwidth limit can be 64, 96, 128, etc. kbps or unlimited

Use shifts to control your operators:
Control your operators and cash flow using the shift management feature
Every operator computer is considered as a cash desk so that each shift is linked to the corresponding cash desk. When an operator starts working with the program collecting any payment, starting/stopping customer sessions, etc., he has to start a shift. When he finishes working with the software, he stops his shift

Analyze your business data:
Use CuteHotspot Reports to analyze your business data: the list of customers detailed by sessions and services provided; the list of services detailed by customers; the list of sessions; the list of system events (changes in the state of computers, the start/stop of the server, etc.)

Backup your data and settings:
Backup and restore CuteHotspot database. Configure a backup schedule to backup your data and settings automatically. Clean up the database

Requirements:
OS: Windows 2K / XP / Vista / 7 / 7 64 bit / 8 / 8 64 bit / 2003
.Processor: Intel Pentium II or higher (P4 is recommended)
.Memory: minimum 512 MB of RAM (1024 MB is recommended)
.Disk usage: 20 MB of hard disk space + about 300 MB space for database is recommended
.Video: VGA or higher resolution monitor
.Mouse is required

Download => Tusfiles /

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...