ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Tuesday, 29 October 2013

စကားအလွ ျမန္မာက apk


jas

စကားအလွ ျမန္မာက အသံုးခ် ပ႐ိုဂရမ္တြင္ ျမန္မာစကားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စကားထာမ်ား၊ စကားလိမ္မ်ား ႏွင့္ စကား၀ွက္မ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ ရဥ၁္ရြယ္ၿပီး စကားထာေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္၊ စကားလိမ္ေပါင္း ၁၂၀ေက်ာ္ ႏွင့္ စကား၀ွက္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္တုိ႔ကို ရႏုိင္သေလာက္ ထဥ၁္႔သြင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အံ့ၾသဖြယ္ရာ၊ ၾကဥ၁္ႏူးဖြယ္ရာမ်ား အျပင္ ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ရာရွိသျဖင့္ ဥာဏ္စမ္းမ်ား ဖတ္႐ႈ၍ ေပ်ာ္ရြင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ေမာက္ေမာက္ေလး 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...