ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Thursday, 21 February 2013

ဒယ္အိုးဆရာေတာ္ ဥဳးသုမဂၤလ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား။


ayaDaw U ThuMinGaLA
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္အဂၢမဟာပ႑ိတမိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဥပနိႆယခံ တပည့္၊
ေမွာ္ဘီ မဂၤလာတိုက္ ဗုဒၵဘာသာ တရားစဥ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္႕ပြားေရး တရား႒ာန၏ ဦးစီးပဓာန နာယက၊
ဓမၼကထိက
 
ဒယ္အိုးဆရာေတာ္
ဥဳးသုမဂၤလ
 
ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား
 
 
 
 
 
 
 
 
 
****dhamma talks uploaded and published on 10 August 2009****
DVD-Disc01
 

၄၀၂။ မဂၤလာပါ ၁၄-၉-၂၀၀၈  ေမွာ္ဘီ
၄၀၃။ ၿမတ္ႏိုးသူ (၁) ၁၉-၉-၂၀၀၈   မႏ ၱေလး
၄၀၄။ ၿမတ္ႏိုးသူ (၂) ၂၀-၉-၂၀၀၈   မႏ ၱေလး
၄၀၅။ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ (၁) ၂၁-၉-၂၀၀၈
၄၀၆။ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ (၂) ၂၂-၉-၂၀၀၈
၄၀၇။ ဝါဒႏွင့္ သဘာဝ (၁) ၂၅-၉၂၀၀၈ သံုးခြ
၄၀၈။ ဝါဒႏွင့္သဘာဝ (၂) ၂၆-၉-၂၀၀၈ သံုးခြ
၄၀၉။ ဝါဒႏွင့္ သဘာဝ (၃) ၂၇-၉-၂၀၀၈ သံုးခြ
၄၁၀။ အခြင့္သာခိုက္ၾကိဳးစားလိုက္ ၂၈-၉-၂၀၀၈ လိႈင္
၄၁၁။ ကိုယ့္စားစရိတ္ကိုယ္စား ၂၉-၉-၂၀၀၈ လိႈင္
၄၁၂။ ဘယ္ေတာ့ၿပီးမလဲ ၃၀-၉-၂၀၀၈ လိႈင္
၄၁၃။ ပကတိေရႊ  ၁-၁၀-၂၀၀၈ ေမွာ္ဘီ
၄၁၄။ မင္းတေယာက္ထဲမဟုတ္ဘူး ၂-၁၀-၂၀၀၈ ေမွာ္ဘီ
၄၁၅။ အလွည္.အေၿပာင္း ၄-၁၀-၂၀၀၈ မႏၱေလး
၄၁၆။ သူခိုးမလာရ   ၅-၁၀-၂၀၀၈ မႏၱေလး
၄၁၇။ အက်င့္ပ်က္အဖ်က္သမား   ၆-၁၀-၂၀၀၈ မႏၱေလး
၄၁၈။ ေဆးေကာင္းရင္သန္းေခါင္ (၁)  ၇-၁၀-၂၀၀၈
၄၁၉။ ေဆးေကာင္းရင္သန္းေခါင္ (၂)   ၈-၁၀-၂၀၀၈
၄၂၀။ အဖ်က္သမားမလာရ   ၁၀-၁၀-၂၀၀၈
၄၂၁။ ႏွမ္းသံုးဆုတ္ဒုတ္သံုးခ်က္ (၁)   ၁၁-၁၀-၂၀၀၈ မလိွဳင္
၄၂၂။ ဥာဏ္သံုးပါး   ၁၂-၁၀-၂၀၀၈ အမရပူရ
၄၂၃။ မွတပါးအၿခားမရိွ   ၁၅-၁၀-၂၀၀၈ ေညာင္ေလးပင္
၄၂၄။ အညြန္႕တေဝေဝ(၁)   ၁၆-၁၀-၂၀၀၈ ေညာင္ေလးပင္
၄၂၅။ အညြန္႕တေဝေဝ(၂)   ၁၇-၁၀-၂၀၀၈ ေညာင္ေလးပင္
၄၂၆။ အညြန္႕တေဝေဝ(၃)  ၁၈-၁၀-၂၀၀၈ ေညာင္ေလးပင္
၄၂၇။ အညြန္႕တေဝေဝ(၄)  ၁၉-၁၀-၂၀၀၈ ေညာင္ေလးပင္
၄၂၈။ ၿမတ္ကုသိုလ္(၁)   ၂၁-၁၀-၂၀၀၈ ၿပည္
၄၂၉။ ဇရပ္လား ေၿမြလား   ၂၂-၁၀-၂၀၀၈ ၿပည္
၄၃၀။ အေသမဦးခင္    ၂၃-၁၀-၂၀၀၈ ၿပည္
၄၃၁။ က်ီးလိုမၿဖစ္ေစနဲ႕     ၂၄-၁၀-၂၀၀၈ တလမာန္ရြာ
၄၃၂။ အလွဴအၾကိဳ    ၂၅-၁၀-၂၀၀၈ သေၿပရင္ရြာ
၄၃၃။ က႑ကတၱလ (၁)   ၂၆-၁၀-၂၀၀၈ မေကြး
၄၃၄။ က႑ကတၱလ (၂)   ၂၇-၁၀-၂၀၀၈ မေကြး
၄၃၅။ က႑ကတၱလ (၃)   ၂၈-၁၀-၂၀၀၈ မေကြး
၄၃၆။ ဘိကၡာပရံပရ   ၂၈-၁၀-၂၀၀၈ (ေန႕) ကန္ၿပား
၄၃၇။ စဥ္းစားဆင္ၿခင္သံုးသပ္ပါ (၁)   ၃၀-၁၀-၂၀၀၈ ၿမန္ေအာင္
၄၃၈။ စဥ္းစားဆင္ၿခင္သံုးသပ္ပါ (၂)    ၃၁-၁၀-၂၀၀၈ ၿမန္ေအာင္
၄၃၉။ ဘာလိုသလဲ (၁)   ၁-၁၁-၂၀၀၈ ေတာင္ငူ
၄၄၀။ ဘာလိုသလဲ (၂)   ၂-၁၁၂၀၀၈ ေတာင္ငူ
၄၄၁။ ဘာလိုသလဲ (၃)   ၃-၁၁-၂၀၀၈ ေတာင္ငူ
၄၄၂။ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာရေအာင္ရွာ     ၄-၁၁-၂၀၀၈ သရကၠန္
၄၄၃။ ဘဝ ဘဝ ဘဝ    ၅-၁၁-၂၀၀၈   ၁၄ လမ္း
၄၄၄။ အၿပစ္ကင္းတရား (၁)    ၆-၁၁-၂၀၀၈   ၁၄ လမ္း
၄၄၅။ အၿပစ္ကင္းတရား (၂)    ၇-၁၁-၂၀၀၈   ၁၄ လမ္း
၄၄၆။ သက္ဆိုင္သူသို႕    ၈-၁၁-၂၀၀၈   စဥ္႕ကူး
၄၄၇။ မေသေစနဲ႕    ၉-၁၁-၂၀၀၈   စဥ္႕ကူး
၄၄၈။ ၿဖည္႕ဆည္းရန္   ၁၀-၁၁-၂၀၀၈ က်ည္ေတာက္ေပါက္
၄၄၉။ ေနာင္တမရေစနဲ႕   ၁၁-၁၁-၂၀၀၈ က်ည္ေတာက္ေပါက္
၄၅၀။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)၁   ၁၃-၁၁-၂၀၀၈
၄၅၁။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)၂   ၁၄-၁၁-၂၀၀၈
၄၅၂။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)၃   ၁၅-၁၁၂၀၀၈
၄၅၃။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)၄   ၁၆-၁၁-၂၀၀၈
၄၅၄။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)၅   ၁၇-၁၁-၂၀၀၈
၄၅၅။ ဆံုးမခံထိုက္သူ    ၁၈-၁၁-၂၀၀၈
၄၅၆။ ေလ်ာ့မတြက္နဲ႕   ၂၀-၁၁-၂၀၀၈
၄၅၇။ အလြဲသံုးစားမလုပ္ႀကပါနဲ႕   ၂၁-၁၁-၂၀၀၈
၄၅၈။ တန္ခိုးဆိုသည္မွာ   ၂၂-၁၁-၂၀၀၈
၄၅၉။ ထိမွသိမယ္(၁)   ၂၃-၁၁-၂၀၀၈
၄၆၀။ ထိမွသိမယ္(၂)   ၂၄-၁၁-၂၀၀၈
၄၆၁။ မဟုတ္ေသးဘူး (၁)    ၂၅-၁၁-၂၀၀၈
၄၆၂။ မဟုတ္ေသးဘူး (၂)   ၂၆-၁၁၂၀၀၈
၄၆၃။ တရားကိုယ္ဆီ    ၂၇-၁၁-၂၀၀၈
၄၆၄။ အၿမတ္ဆံုး    ၂၈-၁၁-၂၀၀၈
၄၆၅။ တန္ဖိုးအရိွဆံုး   ၂၉-၁၁-၂၀၀၈
၄၆၆။ မာယာ(၁)    ၃၀-၁၁-၂၀၀၈
၄၆၇။ မာယာ(၂)     ၂-၁၂-၂၀၀၈
၄၆၈။ စင္ႀကယ္ၿခင္း   ၂-၁၂-၂၀၀၈
၄၆၉။ သတိရခ်ိန္     ၂-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၀။ အသက္နဲ.ထက္တူ     ၃-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၁။ ကိုယ္သာနာပါေစ စိတ္မနာေစနဲ႕   ၃-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၂။ ဓမၼအရိပ္မွာခိုၾကစို႕    ၄-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၃။ အမ်ိဳးမွန္မွအဖိုးတန္မယ္    ၅-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၄။ ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း    ၆-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၅။ အားကိုးမမွားေစနဲ႕  ၆-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၆။ အသံုးခ်တတ္ပါေစ   ၇-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၇။ အသိမွန္မွ     ၉-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၈။ လူမိုက္ႏွင့္လာဘ္ (၁)   ၁၀-၁၂-၂၀၀၈
၄၇၉။ လူမိုက္ႏွင့္လာဘ္ (၂)   ၁၁-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၀။ မင္းဘဲေကာင္းတယ္   ၁၂-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၁။ လူမိုက္ႏွင့္လာဘ္(၁)   ၁၆-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၂။ လူမိုက္ႏွင့္လာဘ္(၂)   ၁၇-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၃။ တရားအေမး တရားအေၿဖ   ၁၈-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၄။ မူၾကိဳ (၁)   ၂၀-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၅။ မူၾကိဳ (၂)   ၂၁-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၆။ မူၾကိဳ (၃)   ၂၂-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၇။ ဒုကၡ(၆)မ်ိဳး    ၂၃-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၈။ အခ်ိန္မွီေလး   ၂၃-၁၂-၂၀၀၈
၄၈၉။ လွတဲ့ဘဝေလး   ၂၆-၁၂-၂၀၀၈
၄၉၀။ အေၾကာင္းမကုန္သေရြ႕ေတာ့    ၂၇-၁၂-၂၀၀၈
၄၉၁။ ဒုကၡဆိုသည္မွာ   ၂၈-၁၂-၂၀၀၈
၄၉၂။ ေၾကာင့္ၾကကုသိုလ္(၁)    ၂၉-၁၂-၂၀၀၈
၄၉၃။ ေၾကာင့္ၾကကုသိုလ္(၂)    ၃၀-၁၂-၂၀၀၈
၄၉၄။ ေၾကာင့္ၾကကုသိုလ္(၃)    ၃၁-၁၂-၂၀၀၈
၄၉၅။ အလွည္႕   ၁-၁-၂၀၀၉
၄၉၆။ ေႀသာ္ ဓမၼၼၼၼၼၼၼၼၼၼၼကထိက   ၂-၁-၂၀၀၉
၄၉၇။ လွပါတယ္ေမရယ္   ၃-၁-၂၀၀၉
၄၉၈။ အားကိုးမလြဲေစနဲ႕   ၄-၁-၂၀၀၉
၄၉၉။ ေမ်ာက္ဟာေမ်ာက္ပါပဲ   ၄-၁-၂၀၀၉
၅၀၀။ ဝမ္းဗိုက္ေစတမန္   ၅-၁-၂၀၀၉
၅၀၁။ အိပ္မေနၾကနဲ႕(၁)   ၆-၁-၂၀၀၉
၅၀၂။ အိပ္မေနၾကနဲ႕(၂)  ၇-၁-၂၀၀၉
၅၀၃။ ေက်းဇူးနဲ႕တန္ဖိုး   ၈-၁-၂၀၀၉
၅၀၄။ စားႂကြင္းစား  ၉-၁-၂၀၀၉
၅၀၅။ ေမ်ာက္ယုတ္မာလိုမၿဖစ္ေစနဲ႕ ၁၀-၁-၂၀၀၉
၅၀၆။ သင္တန္း  ၁၁-၁-၂၀၀၉
၅၀၇။ ဖိနပ္ကေလးတရံ   ၁၁-၁-၂၀၀၉
၅၀၈။ အခုေတာ့ဟုတ္တယ္   ၁၂-၁-၂၀၀၉
၅၀၉။ ေနာက္တခါငါ့အလွည္႕   ၁၅-၁-၂၀၀၉
၅၁၀။ ပညာဆိုတာ (၁)    ၁၆-၁-၂၀၀၉

 
****dhamma talks uploaded and published on 29 Aug 2010 ****
DVD 2009
 
 
 
 
****dhamma talks in progress****
 
MP3 Disc 01
 
၁။ ေသကံမေရာက္ သက္မေပ်ာက္
၂။ ႏႈတ္ဆက္ၾကပါစို႕ 
၃။ ေစာင့္ေရွာက္တတ္သူ
၄။ ကိုယ့္အႀကိဳက္နဲ႕ မကိုက္ၾကနဲ႕
၅။ မေႏွာင္း ေစနဲ႔
၆။ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း
၇။ ဝန္တိုရဲ႕လား
၈။ အရွိကို အသိကိုက္ေအာင္ အားထုတ္ၾကရန္
၉။ ညီညြတ္ၾကစို႕
 
၁၀။ သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ ဇတ္သိမ္းၾကစို႕
 
 
 
MP3 Disc02
 
၁။ သရဏဂုံ တည္သူ
၂။ ၿငိမ္းေအးရာ
၃။ အမ်ိဳးမွန္ၾကေစဖို႕
၄။ အရွိအမွန္ သိေအာင္လုပ္ပါ
၅။ အခ်ိန္တန္မွီ
၆။ ဘယ္လမ္း ေရြးမလဲ
၇။ အထိုင္တရားေတာ္
၈။ မလွည္႕စားနဲ႕
၉။ အေလးဂရဳျပဳစရာ
၁၀။ မေမ့နဲ႕
 
 
MP3 Disc03
 
၁။ ယမမင္း စစ္ခန္း
၂။ ကံျဖတ္ၾကစို႕
၃။ ကံေလးမ်ိဳး
 
၄။ ျပည္႕စုံျခင္း
၅။ စိတ္နဲ႕ကိုယ္နဲ႕ကပ္
 
၆။ စင္ၾကယ္ေအာင္လုပ္
 
၇။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း လမ္းမေပ်ာက္ေစနဲ႕
 
၈။ ၾကည္႕တတ္မွျမင္မယ္
၉။ တူေသာအက်ိဳး
 
၁၀။ ေျပးၾကစို႕
 
 
 
MP3 Disc04
 
၁။ အခ်င္းခ်င္းေစာင့္ေရွာက္
 
၂။ လူပီသရဲ႕လား
၃။ အထိုင္တရားေတာ္
၄။ ခႏၶာငါးပါး သူသတ္ေယာက်ာၤး
 
၅။ နိဒါန္းတရား
၆။ လုပ္သင့္တာလုပ္ၾကရန္
 
၇။ ခ်မ္းသာေရး
၈။ ေမးလိမ့္မယ္
 
၉။ ကူးတတ္မွလြတ္မယ္
၁၀။ ကုသိုလ္ႏွင့္ အကုသ္ုလ္
 
၁၁။ အျပစ္ကင္းေအာင္ေန
 
 
 
MP3 Disc05
 
၁။ သရဏဂုံတည္သူ -----
၂။ သတ္ပုံမွားတဲ့ည(ပ)
၃။ သတ္ပုံမွားတဲ့ည(ဒု)
 
၄။ ငတုံး
 
၅။ အေျခခံသိ
၆။ မိတ္ေဆြေကာင္း
 
၇။ ထိုက္တန္သူ
 
MP3 Disc07
 
၁။ အသက္နဲကထပ္တူေသာ
၂။ ႏူးညံ႕ေသာ၊ သိမ္ေမြ႕ေသာ၊ အားႀကီးေသာ
၃။ ေမ်ာက္ဟာေမ်ာက္ပါပဲ
၄။ ေၾသာ္...ဓမၼကထိက
၅။ ဝမ္းပိုက္ေစတမန္
၆။ အခုေတာ့...ဟုတ္တယ္
၇။ အေၾကာင္းမကုန္သေရြ႕ေတာ့
၈။ ေလွ်ာ့မတြက္နဲ႕
၉။ ျဖည္႕ဆည္းရန္
၁၀။ လွပါတယ္ေမရယ္
၁၁။ ကာမက်ိန္စာ
၁၂။ မင္းပဲေကာင္းတယ္
 
 
MP3 Disc
 
ပဌာန္းေဒသနာေတာ္
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...