ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Wednesday, 27 February 2013

ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး၏ CORE ကြာျခားခ်က္မ်ား

  
Core i3,Core i5 and Core i7 တို႔ ကြာျခားခ်က္ Posted by Creator Myanmar on 10:35 AM //

Core i3:

* Entry level processor.
* 2-4 Cores
* 4 Threads
* Hyper-Threading (processor resources ကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္)
* 3-4 MB Catche
* 32 nm Silicon (စြမ္းအင္ အသံုးခ်မွုနည္းျပီး အပူခ်ိန္ေလ်ာ့)

Core i5:

* Mid range processor.
* 2-4 Cores
* 4 Threads
* Turbo Mode (အသံုးမျပဳလွ်င္ Core ကို အလိုအေလ်ာက္ ရပ္နားေပး)
* Hyper-Threading (processor resources ကိုေကာင္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္)
* 3-8 MB Catche
* 32-45 nm Silicon (စြမ္းအင္ အသံုးခ်မွုနည္းျပီး အပူခ်ိန္ေလ်ာ့)

intel core i7 300x176 Difference Between Core i3, Core i5, Core i7

Core i7:

* High end processor.
* 4 Cores
* 8 Threads
* Turbo Mode (အသံုးမျပဳလွ်င္ Core ကို အလိုအေလ်ာက္ ရပ္နားေပး)
* Hyper-Threading (processor resources ကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္)
* 4-8 MB Catche
* 32-45 nm Silicon (စြမ္းအင္ အသံုးခ်မွုနည္းျပီး အပူခ်ိန္ေလ်ာ့)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...