ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Tuesday, 5 May 2015

Smart Phone အသံုးျပဳသူမ်ားသိထားသင့္သည့္ အခ်က္ (၅) ခ်က္


 
၁။ Smart Phone တစ္လံုး၏ကင္မရာမ်ားကိုယခုအခါသူ႔ထက္ငါအၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားျဖင့္ Megapixels မ်ားျမင့္၍ထုတ္လုပ္ၾကသည္ကိုေတြ ့လာရသည္ Megapixels မ်ားျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ဓာတ္ပံု ေကာင္းမ်ားရ႐ွိႏူိင္သည္ဟုေသာအယူအဆျဖင့္ pixel ျမင့္ဖုန္းမ်ားဝယ္ယူၾကသည္။Megapixels သည္ ဓာတ္ပံု အရြယ္အစားအႏုစိတ္ကိုသာအဓိကထားသျဖင့္Pixel မ်ားေလပံုSizeကိုခ်ဲၿပီးဓာတ္ပံုထုတ္ႏူိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ပံု ၏အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ရန္မွာမႈ အာ႐ုံခံ Sensor မ်ားႏွင့္ တိက်ျပတ္သားေစရန္ Aperture size တို႔ကသာပိုမိုအေရးပါသည္။
၂။Smart phone မ်ားတြင္ယေန႔ Core မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏူိင္စြမ္းမ်ားက္ိုျမႇင့္တင္ေပးရာ လက္႐ွိ Octa coreသည္ Core 8လံုးအလုပ္လုပ္ေသာ CPU အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Core အေရအတြက္ထက္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ မွအရည္အေသြးေကာင္မြန္ပါက core အေရအတြက္ႏွင့္မဆိုင္ေၾကာင္းကို Mediatak မွထုတ္လုပ္ေသာ Octa core CPU မ်ား၏လုပ္ေဆာင္ႏူိင္မႈမွာ Snapdragon မွထုတ္ေသာ ထိပ္တန္းအဆင့္ Quad core မ်ားကိုမေက်ာ္ႏူိင္ျခင္းျဖင့္တြက္ခ်က္ႏူိင္သည္။
၃။ Smart Phone မ်ားကိုယေန႔တြင္ပိုမိုအသံုျပဳႏူိင္ရန္ ဘက္ထရီ သိုေလွာင္ စြမ္းမ်ားကိုတိုး၍ထုတ္လာခဲ့သည္ သိုေသာ္ Asus ၏ Zenfone 2၏3000mAh battery မွာတႀကိမ္အားသြင္းၿပီး standby mode ထားပါ က ၁၂ နာရီ ခန္႔ျဖင့္စြမ္းအင္ကုန္သြားၿပီး Micromax Smart Phone Company ထုတ္ Yu Yureka အမ်ိဳးအစားမွာ 2500 mAh battery သိုေလွာင္ စြမ္း႐ွိၿပီး ၃၆ နာရီမွာကုန္ဆံုးသျဖင့္ ဘက္ထရီ Capicity ႏွင့္ မဆိုင္ပဲ Screen size,Core,Ramမ်ားႏွင့္လည္းဆိုင္သည္။
၄။ Smart phone မ်ားတြင္ Auto Brightness အလိုအေလ်ာက္အလင္းျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ Bluetooth ဖြင့္ထားျခင္း၊Live Wallpaper အသံုးျပဳပါက Battery သက္တမ္းကိုထိခိုက္ေစၿပီး ယင္းတို႔ကိုပိတ္ထားၿပီး အသံုးျပဳပါက ပိုမိုၾကာ႐ွည္စြာအသံုးျပဳႏိုင္မည္ကိုေတြ ့ ရမည္ျဖစ္ၿပီး အားသြင္းလ်က္ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္းသည္ ဖုန္းကိုမ်ားစြာထိခိုက္ေစသည္။
၅။ သံလိုက္ဓာတ္သည္ သင့္ဖုန္း မွတ္ဥာဏ္ကိုပ်က္စီးေစေသာေၾကာင့္ ဖုန္းမ်ားကို Magnetic Wave ႐ွိေသာ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ Magnetic မ်ားႏွင့္ေဝးေသာေနရာမွာထားသင့္သည္။
 
 
 
 
Credit : Phone News Up To Date
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...