ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Monday, 22 December 2014

♪ စမတ္ဖုန္း ၊ တက္ဘလက္မ်ားမွာ Text Expansion Shortcuts မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး လွ်င္ျမန္စြာ စာရိုက္နည္း ♫

4
Text Expander စြမ္းေဆာင္ခ်က္ဟာ စကားလံုး အနည္းငယ္ကို ၀ါက် သို႔မဟုတ္ စကားစု အမ်ားအျပားအျဖစ္ အလိုအေလွ်ာက္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို Operating System တိုင္းမွာ အသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ သင္က “bbl” လို႔ ရိုက္လိုက္တာနဲ႔ “ I’ll be back later.” လို႔ အလိုအေလွ်ာက္ အက်ယ္ျဖန္႔ ရိုက္ႏွိပ္ေပးမွာပါ။
ဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ဟာ Laptop , Desktop မ်ားမွာထက္ အရြယ္ေသးငယ္တဲ့ စမတ္ဖုန္းနဲ႔ တက္ဘလက္မ်ားမွာ ပိုလို႔ေတာင္ အသံုး၀င္ပါေသးတယ္။

Text Expander ကို အသံုးျပဳရတဲ့ အေၾကာင္းမ်ား
“Text Expander “ ဆိုတာ စကားလံုး အနည္းငယ္ကို ၀ါက် ၊ စကားစု အျဖစ္ အလိုအေလွ်ာက္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္တဲ့ ေဆာ့၀ဲတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ Auto Correct ေဆာ့၀ဲလိုပါပဲ။ ဥပမာ အားျဖင့္ သင္က “bbl” လို႔ ရိုက္လိုက္တာနဲ႔ “ Be back later.” ၊ “omw” လို႔ ရိုက္လိုက္တာနဲ႔ “ On my way” လို႔ ေဆာ့၀ဲက အလိုလို ေျပာင္းေပးမွာပါ။ ေႏွးေကြးတဲ့ ထိေတြ႔မ်က္ႏွာျပင္ ကီးဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ထားတဲ့ စမတ္ဖုန္ုး၊ တက္ဘလက္မ်ားမွာ ဆိုရင္ ဒီေဆာ့၀ဲက ပိုၿပီး အသံုး၀င္ပါတယ္။
Physical Keyboard ကို အသံုးျပဳရင္ေတာင္မွ ဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္က အသံုး၀င္ေနပါတယ္။ စာသားတူညီတဲ့ အီးေမးမ်ားကို မၾကာခဏ ေပးပို႔ ေနသူေတြအတြက္ စာပိုဒ္ေတြကို အလိုလို ထည့္သြင္းေပးေအာင္ ေဆာ့၀ဲကို ခိုင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ “para 1” လို႔ ရိုက္လိုက္တာနဲ႔ စာပိုဒ္တစ္ခုလံုးကို ေဆာ့၀ဲက ထည့္သြင္းေပးမွာပါ။
“Text Expander” ကို အျခား ကိစၥရပ္မ်ားစြာ အတြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ “ @@ “ လို႔ ရိုက္လိုက္တာနဲ႔ သင့္ရဲ႕ အီးေမးလိပ္စာကို ထည့္သြင္းေပးေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ “ ## “ လို႔ ရိုက္လိုက္တာနဲ႔ သင့္ဖုန္းနံပါတ္ကို အလိုလို ထည့္သြင္းေပးမွာပါ။ “ adr” လို႔ ရိုက္ရင္ သင္အီးေမး ေပးပို႔ေနတဲ့ အီးေမးလိပ္စာမ်ားကို ရိုက္ႏွိပ္ေပးမွာပါ။ အျခား အလုပ္ကိစၥမ်ားအတြက္လည္း ဥာဏ္ရွိသလို အသံုးျပဳႏိုငိ္ပါတယ္။

iPhone and iPad
ဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ဟာ iOS မွာ “Shortcuts” အမည္နဲ႔ Built-In ပါရွိပါတယ္။ Settings App ကိုဖြင့္ၿပီး General>Keyboards>Shortcuts ထဲသြားပါ။
အေပါင္းလကၡဏာ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ၀ါက် သို႔မဟုတ္ စကားစုနဲ႔ Shortcuts ကို သတ္မွတ္ေပးပါ။ ႏွစ္သက္သေလာက္ Shortcuts မ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Shortcut ကို အသံုးျပဳတဲ့ အခါမွာ X ခလုတ္ကို ကီးဘုတ္က ျပသေပးမွာပါ။ X ကိုႏွိပ္ရင္ Shortcut ကို အသံုးမျပဳဘူးလို႔ သေဘာရပါတယ္။ Shortcut ကို အသံုးျပဳခ်င္ရင္ Space or Enter ကိုႏွိပ္ပါ။ ဒါဆိုရင္ ၀ါက် သို႔မဟုတ္ စကားစုကို အက်ယ္ျဖန္႔ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

3

Android
အခ်ိဳ႕ Android Keyboard မ်ားမွာ Text Expander စြမ္းေဆာင္ခ်က္ ပါရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း Android မွာ အဲဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ဟာ Built-In ပါရွိၿပီး Google Keyboard နဲ႔ တြဲဖက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Google Keyboard က Android မွာ ပါတဲ့ “Personal Dictionary” နဲ႔ တြဲဖက္ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။
ဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳဖို႔ Android Settings >Language & Input> Personal Dictionary ထဲသြားပါ။ အေပါင္း လကၡဏာ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ၀ါက် သို႔မဟုတ္ စကားစုနဲ႔ Shortcut သတ္မွတ္ေပးပါ။ Google Keyboard ကို အသံုးျပဳၿပီး Shortcut တစ္ခုကို ရိုက္လိုက္တာနဲ႔ ၀ါက် သို႔မဟုတ္ စကားစုကို အလိုလို အက်ယ္ျဖန္႔ ရိုက္ႏွိပ္ေပးမွာပါ။

4

“ Text Expander” စြမ္းေဆာင္ခ်က္ဟာ Mac OS X မွာ ပါရွိၿပီးသားပါ။ တူညီတဲ့ iCloud အေကာင့္ကို အသံုးျပဳရင္ iOS နဲ႔ Mac OS X ၾကားမွာ သင္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Shortcut မ်ားကို Sync လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Windows, Linux, Chrome OS တို႔မွာေတာ့ “ Text Expander “ ဟာ Built-In မပါရွိေပမယ့္ Third-Party App မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
Credit...by
Myanmar Digital Life Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...