ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Saturday, 7 June 2014

တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္မ်ား ၁၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ေရာင္းမည္


တယ္လီေနာျမန္မာကုမၸဏီမွ မုိဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္အရြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိဘဲ မွတ္ပုံတင္ရွိသူတုိင္း မုိဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ား လုိသေလာက္၀ယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

ဆင္းမ္ကတ္မ်ား၀ယ္ယူရန္အတြက္ ႀကဳိတင္စာရင္းေပးသြင္းျခင္းမ်ဳိးမရွိဘဲ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ၁,၅၀၀က်ပ္အတိျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ရာ စိတ္၀င္စားဖြယ္အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈအစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္သည္။ တယ္လီေနာမုိဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္၀ယ္ယူၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ စတင္အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ပါ တစ္ပါတည္းအသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၂ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Net Monday ပြဲတြင္တယ္လီေနာျမန္မာအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္Mr.Petter Furbergက ေျပာသည္။ 

မုိဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို 2G ႏွင့္ 3Gႏွစ္မ်ဳိးေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ 3Gမုိဘုိင္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္ ေစ်းကြက္တြင္ TLE(Long-Term Evolution)ပါ၀င္ေသာ မုိဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳမႈ လုံေလာက္သည့္အခါမွသာ တယ္လီေနာက 4GLTE၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 လက္ရွိတြင္ တယ္လီေနာက ဆက္သြယ္ေရးစခန္း တစ္ေထာင္တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး တစ္လလွ်င္စခန္း ေပါင္းသုံးရာမွ ေလးရာအထိ တည္ေဆာက္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္မႈကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင ္ဆက္သြယ္ေရး
စခန္းေပါင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္တည္ ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာကုမၸဏီမွ သိရသည္။ တယ္လီေနာျမန္မာကုမၸဏီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္Data Center မ်ားတည္ေဆာက္ၿပီး ဗီဒီယုိႏွင့္ အသံေခၚဆုိမႈမ်ားကို စမ္းသပ္ၿပီးျဖစ္ရာ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အဓိကထား၍ 3G မုိဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...