ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Monday, 7 April 2014

ျမန္မာျပည္တြင္ေရာင္းခ်မည့္ Telenor ဆင္း(မ္)ကဒ္မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူစဥ္ကတည္းက တစ္နာရီထက္မနည္းဖုန္းေျပာနုိင္ေသာ ေငြလက္က်န္ပါရွိမည္


tele


ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ ရွယ္ယာ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ပါဝင္ေသာ Telenor ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ သန္း ၆ဝ ကို ကိုယ္စီကုိယ္ငွ ဖုန္းအသံုးျပဳ ႏုိင္ေစရန္  ရည္ရြယ္၍ လုပ္ေဆာင္ေန သကဲ့သို႔ စထုတ္မည့္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားတြင္ တစ္နာရီစာထက္ မနည္း အခမဲ့ေျပာဆို ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေနၿပီး အျခားေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ အားလံုးကို မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ေျပာႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ  Telenor ၏ CEO Mr. Petter Furberg က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဇြန္ ၂၇ ရက္က ခ်ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာ္ေဝ ကုမၸဏီႏွင့္ ကာတာ ကုမၸဏီတို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေနာ္ေဝကုမၸဏီက ဒုတိယ အႀကိမ္အျဖစ္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲျပဳလုပ္ကာ အတိအလင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမအႀကိမ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဖုန္းေခၚဆိုခ တစ္မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ ေအာက္ႏႈန္း ျဖင့္သာ ေကာက္ခံသြားမည္ ဟုဆိုခဲ့ေသာ အဆိုပါ ကုမၸဏီမွာ ယခုဒုတိယအႀကိမ္  သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ တစ္မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ျဖင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေငြျဖည့္ကတ္ ဝယ္ယူ သူမ်ားကို တစ္နာရီစာ ထက္မနည္း အခမဲ့ဖုန္းေျပာ ဆိုႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည့္ အျပင္ Telenor ဝန္ထမ္း အလုပ္သမား ၃ဝဝဝ ကိုလည္း  ဘင္နာေရး ကုမၸဏီႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေခၚယူ၍ လုပ္ငန္းခြင္ ကြၽမ္းက်င္ သင္တန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ သင္ယူေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအ တြက္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ ထားေပးမည့္ အရာရွိ Ms.Kaewsrin- garm က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Telenor ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္ လုပ္ငန္းႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ေစ်းကြက္ ရရွိထားေသာ  ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ MOU ေရးထိုးထားၿပီး  နည္းပညာအရ စိတ္ခ်ရေသာ  ကုမၸဏီ  မ်ားျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Telenor ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာအမ်ားစု ကိုပိုင္ဆိုင္ေသာ  ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ dtac ကုမၸဏီတြင္ ဝန္ထမ္းအင္အား ၅ဝဝဝ ခန္႔ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဝန္ထမ္း ၃ဝဝဝ ကို ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္မွ စတင္၍ အလုပ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Telenor ကိုျပည္သူတိုင္း အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဆိုင္ရာ  ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆင့္ျမင့္နည္း ပညာမ်ားကိုလည္း ဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ ျပင္ပမွတက္ ေရာက္ခ်င္သူမ်ားကိုပါ တက္ေရာက္ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း   သိရသည္။

ဝန္ထမ္းလစာ ေပးေခ်မႈမ်ားကို ေဒၚလာအတက္ အက်ေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ျဖင့္သာ ခန္႔ထားေပးေခ် သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လစာေပးေခ်မႈ အေပၚ မေက်နပ္ မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားထက္ မနည္းေစရန္ ေပးေခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဝန္ထမ္း ခန္႔ထားရာတြင္  ျပည္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ျမန္မာျပည္  ျပန္လာခ်င္သူ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို အဓိက ေခၚယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 Myawaddy News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...