ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Monday, 7 April 2014

တယ္လီေနာျမန္မာသည္ Live Core Network မွတစ္ဆင့္ပထမဦးဆုံးဖုန္း အသံႏွင့္ဗြီဒီယုိေခၚဆုိမႈေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ခဲ့ (၇.၄.၂၀၁၄)


တယ္လီေနာျမန္မာမွ၎တုိ႔ကုမၸဏီ၏ Live Core Network မွတစ္ဆင့္ ပထမဦးဆုံးဖုန္းေခၚဆုိမႈကုိေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ထုိဖုန္းေခၚဆုိမႈအားျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္း ပညာ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးျမတ္ဟိန္းမွေခၚဆုိစမ္းသပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လုိင္စင္ရၿပီး ၂လအၾကာတြင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္မွ၂၂ ကီလုိမီတာ၀န္းက်င္ကြာေ၀းေသာတယ္လီေနာ၏ Data Centre မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိတယ္လီေနာျမန္မာ၏
ရုံးခ်ဳပ္သုိ႔ဖုန္းေခၚဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၎ဖုန္းေခၚဆုိမႈအေနျဖင့္တယ္လီေနာ၏ 3G ကြန္ယက္ ေပၚမွျပဳ လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီးအသံျဖင္းဖုန္းေခၚဆုိမႈအျပင္
ဗီြဒီယုိျဖင့္ေခၚဆုိမႈကုိလည္းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
===================================
သတင္းႏွင့္ ဓာတ္ပုံ – ရာဇကုိကုိ
Ref & Credit to TechSpace Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...