ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Saturday, 11 January 2014

ကလစ္တစ္ခ်က္တည္းနဲ ့ windows blue error ကိုေျဖရွင္းမယ္ကလစ္တစ္ခ်က္တည္းနိုပ္တာနဲ ့ လက္ေတာ ့ မွာ blue screen error ကို ေျဖရွင္းေပးမဲ ့ RegCure pro ..သူငယ္ခ်င္းတို ့စက္မွာ windows မတက္ခင္ blue screen မွာ loading လုပ္ေနတဲ ့အခ်ိန္ေတြၾကာလို ့ဘက္ထရီထုတ္ျပီး ျပန္ထည္ ့ျပီး သံုးေနတဲ ့ေတြအတြက္ဆိုအထူး သင္ ့ေလ်ာ္ပါတယ္.......အမ်ားစုကေတာ ့ အဲလိုျဖစ္ရင္ windows ျပန္တင္ တတ္က်ပါတယ္..ဒီေနရာမွာ ၁၀၀ % နွဳန္း ျပန္လည္ေပါ ့ပါးသြားေစမဲ ့ RegCure pro သာအသံုးျပဳလုိက္ပါ။ အထူးသျဖင္ ့ windows 8 ေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတတ္ ပါတယ္။ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ခ်င္သူေတြ အေနနဲ ့လည္း တစ္ခါ သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ေပးရံုနဲ ့လံုေလာက္တာမို.ေတာ္ေတာ္ေလးအသံုးဝင္ပါတယ္ .......ဒီေကာင္ေလးက Microsoft partner ျဖစ္တဲ ့partero logic ရဲ ့အရည္အေသြးျမင္ ့ထုတ္ကုန္ တစ္ခုျဖစ္ျပီး us 27 ေဒၚလာေလာက္ က်သင္ ့ပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ ့အျမဲသံုးလို ့၇ေအာင္ crack file ေလးကိုထည္ ့ထားေပးပါတယ္။ထံုးစံအတိုင္း patch ခ်ိဳးေပးျပီး အျမဲတမ္းအသံုးျပဳလုိ ့ရပါျပီ။ဒီေကာင္ေလးကို windows 32 bit & 64 bit နွစ္မ်ိဳးလံုးမွာ အဆင္ေျပေျပအသံုးျပဳလို ့ရပါတယ္.....ဒီေကာင္ေလးက မိမိတို ့စက္ရဲ ့ systrem error , Malware ,junk file ,pivacy issue စတာေတြအျပင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ယူပစ္သလိုေပ်ာက္သြားေအာင္ ေျဖရွင္းေပးနုိင္ပါတယ္။ုဖိုင္ဆိုဒ္ကေတာ ့ ( 7MB ) ပါခင္ဗ်ာ...
သူ ့ကိုအသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာ ့ Windows 8 64-bit
 • 2 GB Memory (RAM)
 • 1 GHz Processor Speed
Windows 8 32-bit
 • 1 GB Memory (RAM)
 • 1 GHz Processor Speed
Windows 7 64-bit
 • 2 GB Memory (RAM)
 • 1 GHz Processor Speed
Windows 7 32-bit
 • 1 GB Memory (RAM)
 • 1 GHz Processor Speed
Windows Vista 32-bit
 • Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate
 • Service Pack 2
 • 1 GB Memory (RAM)
 • 1 GHz Processor Speed
Windows Vista 32-bit
 • Home Basic
 • Service Pack 2
 • 512 MB Memory (RAM)
 • 800 MHz Processor Speed
Windows XP 32-bit
 • Service Pack 3
 • 256 MB Memory (RAM)
 • 300 MHz Processor Speed
ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္ေတြနဲ ့ကိုက္ညီမွဴ ့ရိွရပါမယ္.......ကဲအခုပဲ စမ္းသံုးၾကမယ္ဗ်ာ...ေလာေလာဆယ္ ကၽြန္ေတာ္ ့ ဝင္းဒိုးနဲ ့သူငယ္ခ်င္းဝင္းဒိုးနွစ္ခုကို ေျဖရွင္း နုိင္ခဲ ့ပါတယ္။။။။အေသးစိတ္ကိုေအာက္မွာဆက္ဖတ္နုိင္ပါတယ္။


System Scan hunts down problems
RegCure Pro's System Scan seeks out - and then fixes:
 • System Errors: The Windows registry is a complicated database that keeps track of all kinds of settings and relationships for your computer's hardware, software, users and preferences. Over time the registry can become unstable and corrupt. Cleaning it can solve many performance issues. RegCure Pro cleans ActiveX, shared DLLs, uninstall entries, file path references, shell extensions, application paths and other errors.
 • Malware: There are all kinds of viruses, spyware, Trojans and other malware looking to infect your machine. These can try to steal your credit card or banking information or try to take over your PC or another devious task. Many forms of malware hurt your computer's performance. RegCure Pro's malware scanner finds active malware and kicks it off your machine.
 • Performance Issues: At any given time, various programs and processes are running on your PC. If too many are happening or if some are very resource intensive, poor performance can occur. RegCure Pro identifies unneeded process that are just slowing your computer down.
 • Privacy Items: Your computer stores a vast amount of information - and sometimes that's not good! Information added to your computer through your regular Internet browsing and file use could be used for targeted phishing schemes, identity theft and similar crimes. RegCure Pro wipes away confidential information: passwords, login credentials, credit card numbers, banking data and much more.
 • Junk Files: Unneeded items just take up space on your PC. RegCure Pro efficiently cleans away junk files, temporary items and clutter.
After a scan, with just a click of a button, you can get RegCure Pro fixing identified issues and getting your PC back up to speed! It also has some great tools to help you optimize your PC and solve other common PC problems.

The tools you need

RegCure Pro has bonus tools to:
 • Optimize memory by defragmenting
 • Improve startup times by managing processes launches at boot up
 • Disable unwanted Browser Helper Objects that can slow down your browser.
 • Find the programs you need to open file extensions DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, JPG, JPEG, TIF, ZIP, 7Z, GZ, RAR and many more
 • Stop unwanted processes to help your PC operate more efficiently
 • Manage restore points to establish a known working backup as well as to save disk space.
To boost your PC's speed and performance, RegCure Pro scans for system errors, malware, privacy items, performance issues and junk files.
RegCure Pro scans common problem areas to find what is hurting your PC's performance. 

RegCure Pro tells you about your PC's health and whether or not cleaning and repairing is necessary.
Your computer's health is assessed and RegCure Pro displays the results in an easy-to-read chart. It recommends whether cleaning is needed.

RegCure Pro has a variety of tools and utilities, including a defragmentation feature, to help your computer perform better. RegCure Pro has some bonus tools available to improve overall PC performance..
အခက္အခဲေတြေမးျမန္းမယ္ဆိုရင္ ဒီမွာ LIKE လုပ္ေပးပါ။

စိုင္းသူ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...