ကြ်န္ေတာ္ဘေလာ့ဂါေလးကို လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊...

Tuesday, 1 October 2013

အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မည္ဆိုလွ်င္..."

အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မည္ဆိုလွ်င္..."..ပါသံုးပါ."....."...ခ်ာသံုးခ်ာ.."...."..ကြာသံုးကြာ.."......

ကိုေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဟု..... ေရွးဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားက ေနာင္လာေနာက္သား တပည့္ ဒကာဒကာမမ်ားအတြက္ ဆိုဆံုးမထားခဲ့ပါသည္.။..
ပါသံုးပါဆိုသည္မွာ.......
(၁) အပိုစားမည့္သူ ပါလာတာ.....
(၂) အေၾကြးေတြပါလာတာ....
(၃) ေရာဂါပါလာတာ......။ ထိုပါသံုးပါကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္..။

ခ်ာသံုးခ်ာ...ဆိုသည္မွာ ....
(၁) ပညာႏံုခ်ာသူ....
(၂) အလုပ္အကိုင္ႏံုခ်ာသူ....
(၃) စာရိတၱႏံုခ်ာသူ .....။ ထို ခ်ာသံုးခ်ာကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္..။

ကြာသံုးကြာ...ဆိုသည္မွာ...
(၁) ႏိုင္ငံရပ္ျခားကြာသူ....
(၂) စိတ္သေဘာထားကြာသူ...
(၃) ဘာသာကြာသူ.....။ ထိုကြာသံုုးကြာကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္..။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...